Welcome

NGOẠI TÔI Thơ Trường Nguyễn Ngoại đã đi Ngoại sẽ chẳng quay về

NGOẠI TÔI
Thơ: Trường Nguyễn
Ngoại đã đi Ngoại sẽ chẳng quay về
Cùng xum họp với xóm quê con cháu
Ngoại đã ở và sống chung mợ cậu
Ngoại nhớ không cho dẫu cảnh khó nghèo
Ngoại bỏ đi chẳng còn bến đậu neo
Của con cháu như thân bèo trôi nổi
Còn đâu nữa con đi về mỗi tối
Được thấy bà thấy tội quá bà ơi
Ngoại nghỉ yên về nơi cuối chân trời
Ngoại như một vì sao nơi xa thẳm
Âm dương sẽ là muôn trùng vạn dặm
Con thấy buồn không được ngắm bà yêu
Sáng tinh mơ hay là tối sang chiều
Không còn ngoại lòng cô liêu lặng lẽ
Con còn nhớ bà vẫn cười bảo khẽ
Phải vững lòng con nhé mới vượt qua
Giờ còn đâu một tiếng con gọi bà
Như ngày trước giờ đã qua Ngoại nhỉ
Ngoại tôi đó sống một đời giản dị
Thật hiền hòa suy nghĩ ở lòng tôi
2021-11-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới